loading filter

Kontakti

 Mednieku apmācības organizēšna:

Sabiedriskais centrs, Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301,

Kontakttālrunis: +371 26339518; +371 26166603;

 Jautājumi saistībā ar meža īpašumiem:

Kontakttālrunis: +371 26339518; +371 26166603;

Norēķinu rekvizīti:

SIA"Medību un Meža konsultācijas", Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts "Indras", LV-4351

Vienotais reģistrācijas numurs: 44103098591

A/S DNB Banka, SWIFT kods RIKOLV2X, konta numurs: LV28RIKO0002930196262